AW-720487983 สินเชื่อแต่ละประเภท | Newmoney89

สินเชื่อแต่ละประเภท

บริษัท Newmoney89 ผู้ให้บริการจัดหาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ แหล่งเงินทุน สินเชื่อธุรกิจSME สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น และเปิดวงเงิน O/D ระยะสั้น สำหรับผู้ประกอบการ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ บริษัท ห้างร้าน โรงงาน โรงแรม ธุรกิจ SME และธุรกิจอื่นๆ

การดำเนินธุรกิจ ต้องใช้เงินทุน แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการประกอบธุรกิจ ทางบริษัทเราจึงมองเห็นความสำคัญ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ

01

สินเชื่อเพื่อธุรกิจคือสินเชื่อที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในธุรกิจเช่น รอเคลียร์ริ่งเช็คแต่มีค่าใช้จ่ายกระทั้นหันอย่าง ถึงกำหนดจ่ายค่าสินค้า ถึงกำหนดชำระค่าแรงพนักงาน หรือการซื้อมาขายไปโดยมีกำไรตอบแทนซึ่งบริษัทเราจะตอบโจทย์ในสิ่งที่ท่านกำลังประสบปัญหาในการขาดสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงิน

02

การขอแหล่งเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ ส่วนใหญ่ฐานลูกค้าเราจะขอไปดำเนินธุรกิจในเรื่องฉุกเฉิน เช่น สำรองจ่ายเงินเดือน สำรองจ่ายค่าของใบวางบิล สำรองจ่ายเช่า สำรองจ่ายเงินรอเช็ค หรือเพิ่มกำลังการผลิต อื่นๆเป็นต้น

03

สินเชื่อธุรกิจSme เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคร่องให้กิจการ ขนาดเล็ก-กลาง ที่เตรียมเพิ่มกำลังและขยายไปสู้ขนาดใหญ่ หรือสำรองจ่ายเงินในส่วนต่างๆของกิจการ

04

สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นคือสินเชื่อที่ให้ลูกค้านำไปใช้เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเข้ามากระทันหันแต่ตัวเงินจะเข้ามาในอนาคตไม่เกิน7-15วัน อันดับแรกคนจะนึกถึงธนาคาร แต่หารู้ไม่ว่าธนาคารนั้นอนุมัติตัวเงินค่อนข้างช้าและใช้ระยะเวลานาน แต่เราตอบโจทย์ท่านได้เราสินเชื่อระยะสั้นของเราลูกค้าจะได้เงินภายใน3-5ชั่วโมง

05

เปิดวงเงินหรือ O/D ระยะสั้นคือการที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาทางเราโดยการยื่นธุรกรรมโดยการส่งเอกสารเบื้องต้นมาแล้วมีพนักงานเช็คเกอร์เข้าไปพบกับลูกค้าเพื่อประเมินตัวกิจการของลูกค้าและแจ้งวงเงินที่ทางเราอนุมัติให้ซึ่งในกรณีนี้จะดีกว่ากณีข้างต้น ว่า ท่านสามารถรู้ทันทีว่าท่านมีวงเงินสำรองที่เรียกใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการดำเดินการ